Στη NORDIA Marble, εστιάζουμε σε 3 βασικούς πυλώνες: 

  • τη βιομηχανική εξειδίκευση, 
  • τους ανθρώπους και 
  • το περιβάλλον.

Επενδύουμε συνεχώς στην τεχνολογία και στη βιομηχανική εξειδίκευση και ανανεώνουμε διαρκώς τις βιομηχανικές μας μονάδες. 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις, αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες, μηχανολογικός εξοπλισμός πλήρως ελεγχόμενος από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Κύριο μέλημά είναι τα προϊόντα μας να είναι φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Στοχεύουμε στη δημιουργία ευνοϊκών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην προστασία των υλικών μας προκειμένου να διατηρούν για μακρύ χρονικό διάστημα το αισθητικό αποτέλεσμα για το οποίο έχουν αρχικά επιλεγεί.

Οι άνθρωποι μας διακρίνονται για την άψογη επιστημονική και επαγγελματική τους κατάρτιση. Προτεραιότητά μας είναι τόσο η διαρκής επιμόρφωσή του επιστημονικού μας προσωπικού, προκειμένου να βρίσκεται συνεχώς στην αιχμή της γνώσης και της τεχνολογίας, όσο και η εξέλιξη των δεξιοτήτων του εργατοτεχνικού μας δυναμικού. Δε σταματάμε όμως εκεί. Επενδύουμε στο knowledge management, στη διάδοση και συνεχή ροή της γνώσης ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα και διαφορετικούς ανθρώπους, με στόχο την αξιοποίησή της τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο. Και το κυριότερο: οι άνθρωποί μας ακούνε καθημερινά και με μεγάλη προσοχή τους πελάτες μας και τους εφαρμοστές προκειμένου να ερμηνεύσουν κάθε ανάγκη, σχόλιο, προβληματισμό που έρχεται από αυτούς. Έτσι βρισκόμαστε σε μία διαρκή δημιουργική εγρήγορση και σε ένα “κυνήγι” υλοποίησης νέων ιδεών. Στην οικογένεια της NORDIA μας ενώνει το πάθος για το άψογο τελικό αποτέλεσμα και την ικανοποίηση των πελατών μας.

Η δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον εστιάζει ώστε η παραγωγή κάθε προϊόντος να είναι σχεδιασμένη πάνω στις αρχές:

  • Εξοικονόμηση και ανακύκλωση Α’ Υλών.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος.
text

X
Μετάβαση στο περιεχόμενο