Η μονάδα της εταιρείας, στη Λυκόβρυση, λειτουργεί με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες της.

Εφαρμόζει  επίσης  πιστοποιημένο  σύστημα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  ISO 14001, φροντίζοντας  για την  άψογη συμπεριφορά του  εργοστασίου,  τόσο ως  προς το  φυσικό περιβάλλον  όσο  και  ως  προς τις  γειτνιάζουσες  κατοικίες.

Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που επεξεργάζεται και διαθέτει. Επίσης παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη «σήμανση CE» τελικών προϊόντων, όπως απαιτείται από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) Νο 305/2011 για τα δομικά υλικά.

Ευρωπαϊκη Νομοθεσια για τους Φυσικους Λιθους

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους φυσικούς λίθους (μάρμαρα, γρανίτες  κλπ) είναι η  εξής:

Οι φυσικοί λίθοι (ως  όγκοι και ακατέργαστες /άκοπες πλάκες)   καλύπτονται από τα εξής πρότυπα:

 • ΕΝ 12670 :   Natural stone – Terminology
 • EN 12440:  Natural stone – Denomination criteria
 • ΕΝ 1467: Natural stone – Rough blocks – Requirements
 • ΕΝ 1468: Natural stone – Rough slabs – Requirements

Ως  τελικά προϊόντα, οι φυσικοί λίθοι καλύπτονται από τα  εξής «εναρμονισμένα»  πρότυπα, τα οποία ορίζουν και τις  απαιτήσεις για τη «σήμανση CE» αυτών:

 • ΕΝ 1469: Natural stone products – Slabs for cladding – Requirements
 • EN 12058: Natural stone products – Slabs for floors and stairs – Requirements
 • EN 12057: Natural stone products – Modular tiles – Requirements
 • EN 12059: Natural stone products – Dimensional stone work – Requirements
 • EN 1341: Slabs of natural stone for external paving – Requirements and test methods
 • EN 1342: Setts of natural stone for external paving – requirements and test methods
 • EN 1343: Kerbs of natural stone for external paving – requirements and test methods

Ευρωπαϊκη Νομοθεσια για τους Τεχνητους Λιθους

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους τεχνητούς λίθους (χαλαζιακές επιφάνειες, τεχνογρανίτες κλπ) είναι η  εξής:

Οι τεχνητοί λίθοι καλύπτονται από το πρότυπο:

 • ΕΝ 14618: Agglomerated stone – Terminology and classification

Ως  τελικά προϊόντα, οι τεχνητοί λίθοι καλύπτονται από τα  εξής «εναρμονισμένα» πρότυπα, τα οποία ορίζουν και τις  απαιτήσεις για τη «σήμανση CE» αυτών:

 • ΕΝ 15285: Agglomerated stone – Modular tiles for flooring and stairs (internal and external)
 • EN 15388: Agglomerated stone – Slabs and cut-to- size products for vanity and kitchen tops
 • EN 15286: Agglomerated stone – Slabs and tiles for wall finishes (internal and external)
text

X
Μετάβαση στο περιεχόμενο