Οι μονάδες της NORDIA Marble στην Αθήνα και τη Δράμα, λειτουργούν με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες τους.

Η εταιρεία μπορεί να παρέχει στους πελάτες της στοιχεία σήμανσης CE, για τελικά προϊόντα μαρμάρων ή άλλων λίθων, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 305/2011 για τα δομικά υλικά.

Οι αρχές του ποιοτικού ελέγχου εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των υλικών. 

text

X
Μετάβαση στο περιεχόμενο