Κύριο αντικείμενο της Nordia Marble αποτελεί η εξόρυξη μαρμάρων, με βασικό  σκοπό την εμπορία όγκων μαρμάρων. Για το λόγο αυτό η Nordia Marble διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία και άριστη γνώση στον τομέα αυτόν, που της επιτρέπει να αξιοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τους όγκους μαρμάρων που εξορύσσονται στα πέντε λατομεία ιδιοκτησίας της. Βώλακα, Κύκνος, Polaris, Καβάλας, Χίου.

H μεγάλη δραστηριότητα της εταιρίας σε συνδυασμό με την τεράστια τεχνογνωσία δίνει τη δυνατότητα στη Nordia Marble να προμηθεύει τόσο την εσωτερική όσο και την αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, με όγκους από τα ιδιόκτητα λατομεία της πάντοτε σε επαρκείς ποσότητες για τις ανάγκες των πελατών της.

 

text

X
Μετάβαση στο περιεχόμενο