Μαύρος Ινδίας

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Γρανίτης ΜΑΥΡΟΣ ΙΝΔΙΑΣ

Προέλευση

Chamarajanagar – Ινδία

Φαινόμενη πυκνότητα

3.060 kg/mᶟ (EN 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,11 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

23 – 25 MPa (EN 12372)