Κύκνος

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΚΥΚΝΟΣ

Προέλευση

Γρανίτης Δράμας

Ορυκτολογική σύσταση

Δολομιτικό μάρμαρο

Φαινόμενη πυκνότητα

2.840 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

1,0% κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,2 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

5 MPa (EN 12372)