ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENSWAS, ΑΘΗΝΑ

Η χρήση ποικίλων μαρμάρων επιτυγχάνει ένα μοντέρνο και ταυτόχρονα οικείο αποτέλεσμα που σέβεται την ιστορική περιοχή που βρίσκεται το ξενοδοχείο.