Βώλακας

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΒΩΛΑΚΑ

Προέλευση

Βώλακας Δράμας

Ορυκτολογική σύσταση

Δολομίτης (91,5 %) & ασβεστίτης (8,5 %)

Φαινόμενη πυκνότητα

2.840 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,7 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,2 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

6 MPa (EN 12372)