Τήνου

Μάρμαρο Τήνου

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΤΗΝΟΥ

Προέλευση

Τήνος

Ορυκτολογική σύσταση

Οφιτασβεστίτης

Φαινόμενη πυκνότητα

2.650 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,9 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,3 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

10 MPa (EN 12372)