Θάσου

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΘΑΣΟΥ

Προέλευση

Θάσος

Ορυκτολογική σύσταση

Περίπου 75 % δολομίτης & 9 % ασβεστίτης

Φαινόμενη πυκνότητα

2.810 – 2.820 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,7 – 0,9 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,2 – 0,3 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

8 – 16 MPa (EN 12372)