Νάξου Α3

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΝΑΞΟΥ Α3

Προέλευση

Νάξος

Ορυκτολογική σύσταση

Ασβεστίτης (98 %), χαλαζίας (2 %)

Φαινόμενη πυκνότητα

2.710 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,3 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,1 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

10 MPa (EN 12372)