Λυγουριού

Μάρμαρο Λυγουριού

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

Προέλευση

Λυγουριό Αργολίδας

Ορυκτολογική σύσταση

Ασβεστιτικό μάρμαρο

Φαινόμενη πυκνότητα

2.700 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,5 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,3 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

12 – 14 MPa (EN 12372)