Λιβαδειάς Μαύρο

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟ

Προέλευση

Λιβαδειά Βοιωτίας

Ορυκτολογική σύσταση

Ασβεστίτης (96 %), δολομίτης (4 %)

Φαινόμενη πυκνότητα

2.700 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,5 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,2 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

14 MPa (EN 12372)