Κοκκιναρά

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ

Προέλευση

Διόνυσος Αττικής

Ορυκτολογική σύσταση

Ασβεστίτης περίπου 98 %, δολομίτης 1 %

Φαινόμενη πυκνότητα

2.710 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,3 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,1% κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

18 MPa (EN 12372)