Καβάλας

Μάρμαρο Καβάλας

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΚΑΒΑΛΑΣ

Προέλευση

Άγιος Κοσμάς Καβάλας

Ορυκτολογική σύσταση

Ασβεστίτης (97 – 99 %)

Φαινόμενη πυκνότητα

2.700 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,3 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,1 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

11 MPa (EN 12372)