Ιωαννίνων

Μάρμαρο Ιωαννίνων

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προέλευση

Ιωάννινα

Ορυκτολογική σύσταση

Ασβεστιτικό μάρμαρο

Φαινόμενη πυκνότητα

2.630 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

2,8 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,8 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

15 – 17 MPa (EN 12372)