Διόνυσου Normal

Μάρμαρο Διονύσου νορμάλ

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΔΙΟΝΥΣΟΥ NORMAL

Προέλευση

Διόνυσος Αττικής

Ορυκτολογική σύσταση

Ασβεστίτης περίπου 97%, δολομίτης 2%

Φαινόμενη πυκνότητα

2.720 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,5 % κ. ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,1 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

19 MPa (EN 12372)