Διόνυσου A4

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α4

Προέλευση

Διόνυσος Αττικής

Ορυκτολογική σύσταση

Ασβεστίτης περίπου 97 %, δολομίτης 2 %

Φαινόμενη πυκνότητα

2.720 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,5 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,1 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

19 MPa (EN 12372)