Αλιβερίου

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο Αλιβερίου

Προέλευση

Αλιβέρι Ευβοίας

Ορυκτολογική σύσταση

Ασβεστίτης (93 %), δολομίτης (4 %), χαλαζίας (2 %)

Φαινόμενη πυκνότητα

2.710 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,5 % κ. ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

0,1 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

15 MPa (EN 12372)