Αγρινίου

Πληροφορίες

Εμπορική ονομασία

Μάρμαρο ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προέλευση

Αγρίνιο

Ορυκτολογική σύσταση

Χαλαζίας (60-70 %), ασβεστίτης (10-20 %), ασβεστόλιθος & χαλαζίτης (10-15 %), άστριοι (5-10 %)

Φαινόμενη πυκνότητα

2.580 – 2.590 kg/mᶟ (EN 1936)

Ανοικτό πορώδες

0,2 % κ.ό. (ΕΝ 1936)

Υδαταπορρόφηση

1,2 % κ.β. (ΕΝ 13755)

Αντοχή σε κάμψη

16 – 19 MPa (EN 12372)